Atrium

Atrium er et magasin laget for og av studenter ved
Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Det henvender seg til brede lesergrupper, men
publiserer også fagrelatert stoff knyttet til HF-fakultetet.

Atrium baseres på frivillig innsats og er et
samlingspunkt for studenter som ønsker erfaring
fra medievirksomhet.

Vil du bidra til bladet? Eller kanskje du har
forslag til en sak vi burde skrive om? Ta kontakt!

Email: atrium@uib.no