Siste nytt fra Atrium!

Atrium er et studentmagasin knyttet til det humanistiske fakultetet i Bergen som utgis fire ganger i løpet av året. Magasinet er en arena for journalistisk utfoldelse og kreativitet ala dikt, tekst, tegning og bilde. 

21. oktober avduket Studentersamfunnet utstillingen «Ordet er fritt?» på Universitetsmuseet. Formålet er å vise hvordan Samfunnets engasjement og arbeid gjennom en årrekke har vært med på å forme den offentlige debatten. Sentralt står spørsmålet om hvor grensen for ytringsfrihet bør gå, og hvem som bør få tilgang til arenaer som påvirker det offentlige ordskiftet.

Atrium + BIFF

Les våre anmeldelser fra BIFF 2020 her!

Tema fotoserie presentert med dikt av Charlotte Tangedal WaagbøAnmeldelser fra BIFF

@atriumuib

Følg oss på sosiale medier!


Atrium søker kreative studenter!

Det er tid for den årlige utdelingen av RAFTO-prisen og 24. september kunngjorde stiftelsen hvem som er årets mottaker av den internasjonalt anerkjente prisen. Atrium var selvfølgelig på stedet.