Bli med i atrium!

Atrium står opp fra de døde! HF-fakultetet har sårt behov for representasjon, spredt og diffust (og intetsigende) som det er, så vi samler nå vakre og dyktige mennesker til gode for denne ærverdige publikasjonen.

Atrium er et studentmagasin knyttet til det humanistiske fakultet i Bergen som utgis i trykkform fire ganger i løpet av året. Det er en arena for journalistisk utfoldelse og kreativitet ala dikt, tekst, tegning og bilde. Intet tema er tabu, ingen artikkel for pretensiøs. Dette gjør vi for å ha det gøy!

Du trenger ikke være knyttet til det humanistiske fakultet for å være med på dette. Du trenger ei heller å være student, men det er en studentorganisasjon og derfor knyttet til Universitetet i Bergen gjennom støtte fra Studentrådet og Velferdstinget vest.

Vi trenger:
✅ journalister
✅ fotografer
✅ prosaforfattere
✅ diktere
✅ folk med gehør for sosiale medier
✅ grafiske designere

I prinsipp – føler du at du har du noe å komme med har du også en plass blant oss i Atrium!

Vi venter spent på å høre hva du vil bidra med på kontakt@atriumuib.no!